Jednozmianowy system nauki w PG3

Wszystkich uczniów szóstych klas informujemy, że w naszej szkole obowiązuje jednozmianowy system nauki i wszystkie zajęcia rozpoczynają się od 7:10 lub od 8:00. Sporadycznie niektóre grupy językowe zaczynają od 8:45. Poniżaj zamieszczamy rozkład dzwonków na lekcje i przerwy:

0. 7:10 – 7:55 koła przedmiotowe, zespoły dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia rewalidacyjne
1. 8:00 – 8:45
2. 8:50 – 9:35
3. 9:45 – 10:30
4. 10:40 – 11:25
5. 11:35 – 12:20
6. 12:35 – 13:20
7. 13:25 – 14:10
8. 14:15 – 15:00 niektóre grupy językowe