Oferta dla sportowców!

Gimnazjalny Ośrodek Szkolenia Sportowego Młodzieży
– Szkoła Polskiego Związku Piłki Nożnej –
działający przy Publicznym Gimnazjum nr 3
w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

 

Zgoda opiekuna na wyjazd na turniej w dniach 1-6.07.2016

Zgoda opiekuna na wyjazd w na obóz w dniach 22-27.08.2016

Usportowioną młodzież Ostrowca Świętokrzyskiego i okolic zapraszamy do działającego przy naszej szkole Gimnazjalnego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży (Szkoła Polskiego Związku Piłki Nożnej).

Nabór zawodników do GOSSM

Klasa I – pierwszeństwo mają zawodnicy kadry najmłodszej reprezentacji województwa. Kandydaci spoza kadry województwa, aby móc przystąpić do egzaminów, muszą posiadać przynależność klubową. Wstępna selekcja utalentowanej młodzieży odbywa się na poziomie szkoły podstawowej.
Rekrutacja prowadzona jest przez trenerów prowadzących reprezentacje wojewódzkie oraz trenerów pracujących w Ośrodku. Nadzór i kontrolę nad przebiegiem rekrutacji do GOSSM sprawuje Wydział Szkolenia ŚZPN, Kuratorium Oświaty i Wychowania oraz Szkolna Komisja Rekrutacyjna.
O przyjęciu ucznia do klasy I decyduje: dobry stan zdrowia oraz zaliczenie testów sprawności ogólnej i sprawności specjalnej opracowanych przez PZPN. Egzaminy do klasy I GOSSM odbywają się w kwietniu, maju i czerwcu.

Nauka w GOSSM
Program organizacyjno-szkoleniowy opracowany jest przez PZPN i zatwierdzony przez Wydział Szkolenia ŚZPN. Nadzór nad prawidłową realizacją programu sprawuje Trener Koordynator ŚZPN – Michał Gębura, Trener Koordynator LOSSM, GOSSM – Waldemar Domagała oraz trenerzy pracujący w Ośrodku Szkolenia Sportowego Młodzieży.
W ciągu roku szkolnego zawodnicy podlegają dwukrotnym testom sprawności – test międzynarodowy. Ponadto 2 razy w półroczu wykonywane są testy sprawności specjalnej ogólnej.
W GOSSM w Ostrowcu Świętokrzyskim uczą się najzdolniejsi zawodnicy z województwa świętokrzyskiego. Regularne uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez GOSSM daje chłopcom szansę na rozwój ich piłkarskiej kariery. Obecnie wśród uczniów znajdują się zawodnicy z 18 klubów województwa świętokrzyskiego.
Absolwenci GOSSM mają możliwość kontynuowania nauki i szkolenia w Licealnym Ośrodku Szkolenia Sportowego Młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Baza lokalowa
GOSSM nieodpłatnie korzysta ze wszystkich obiektów sportowych w mieście. Uczniowie GOSSM korzystają z nowoczesnego Piłkarskiego Ośrodka Treningowego przy ulicy Kolejowej (około 1 km od szkoły). Do dyspozycji mają 2 boiska trawiaste (przy ulicy Kolejowej i Różanej o wymiarach 105m x 65m oraz boisko ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 105m x 68m). Ośrodek ten jest jedynym tego typu profesjonalnym obiektem w województwie świętokrzyskim. Dzięki zastosowaniu murawy ze sztuczną nawierzchnią i oświetlenia o odpowiedniej mocy (220 luksów – 14 masztów oświetleniowych) możliwe jest prowadzenie zajęć treningowych oraz rozgrywanie meczy sparingowych o każdej porze dnia i w każdych warunkach pogodowych. Pełne nowoczesne zaplecze sanitarne gwarantuje odpowiedni standard odbywania treningów i spotkań kontrolnych. Piłkarski Ośrodek Treningowy posiada: 4 szatnie z natryskami, pomieszczenia sędziowskie i trenerskie, magazyn sprzętu sportowego, trybuny na 300 miejsc siedzących, parking.
W okresie zimowym GOSSM ma do dyspozycji 2 nowoczesne hale sportowe w szkole, siłownię, salkę gimnastyczną oraz najnowocześniejszą w województwie świętokrzyskim Halę Sportowo-Widowiskową przy ulicy Świętokrzyskiej 11.
Uczniowie zamiejscowi mają zapewnione zakwaterowanie w Bursie Szkolnej (pokoje 2, 3 – osobowe) oraz wyżywienie w stołówce bursy – w odległości 400 m od szkoły.

Finansowanie
Dzięki środkom finansowym przekazywanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz PZPN nasi uczniowie otrzymują sprzęt sportowy oraz uczestniczą w zgrupowaniach sportowych bez względu na status materialny ich rodziców. Rodzice pokrywają 50% kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

Opieka medyczna
Opiekę medyczną nad uczniami GOSSM sprawuje Poradnia Medyczna w Ostrowcu oraz lekarz terapeuta Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Św. Zawodnicy co 6 miesięcy przechodzą specjalistyczne badania lekarskie przeprowadzane przez lekarza z uprawnieniami do orzekania w sporcie dzieci i młodzieży.

Kadra szkoleniowa
Kadrę szkoleniową w GOSSM stanowią wyłącznie trenerzy posiadający I klasę trenerską. Wspomagają ich trenerzy pomocniczy i specjaliści od przygotowania bramkarskiego czy ogólnorozwojowego.

Opieka pedagogiczna
Opiekę pedagogiczną zapewniają trenerzy – nauczyciele, wychowawcy klas, pedagog szkolny oraz wychowawcy bursy szkolnej. Dzięki wzajemnej współpracy można zapobiec ewentualnym niepowodzeniom i kłopotom w nauce oraz problemom wychowawczym.

Pomoc psychologiczna
Psycholog zapewnia młodzieży pomoc w zakresie adaptacji uczniów w nowym otoczeniu (klasy pierwsze), integracji w grupie, pomaga w sytuacjach trudnych, w rozwiązywaniu problemów, w osiąganiu sukcesów sportowych itp.

Efekty szkolenia
Efekty szkolenia są już widoczne poprzez obecność naszych wychowanków w reprezentacjach różnego szczebla. Także na boiskach ekstraklasy i klubów I i II- ligowych.

Lista absolwentów, którzy osiągnęli poziom profesjonalny:
Radosław Majecki – Legia Warszawa
Bartosz Żurek – Legia Warszawa
Bąbel Maciej – Legia Warszawa
Piotr Ferens – Wisła Kraków
Daniel Dybiec – Pogoń Siedlce
Jakub Spychaj – Ruch Chorzów
Patryk i Dominik Cheba – Ruch Chorzów
Bartosz Kwiecień – Korona Kielce
Wojciech Lasia – Górnik Zabrze
Jakub Kapsa – Lech Poznań
Damian Nogaj – KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski
Paweł Czajkowski – KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski
Kamil Sołtykiewicz – KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski
Kamil Bełczowski – KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski
Kamil Dziadowicz – KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski