11-15.03.2019 r. – XXVII TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO

Jak co roku w naszej szkole zorganizowaliśmy święto języka ojczystego. Podjęliśmy szereg inicjatyw promujących kulturę języka w życiu osobistym i społecznym oraz estetykę naszych wypowiedzi w sytuacjach codziennych i publicznych. Zaplanowaliśmy wiele konkursów i atrakcyjnych zajęć. Kulminacją tych działań był Tydzień Kultury Języka Polskiego, który przebiegał w tym roku pod hasłem „Wolność i niepodległość języka to wolność i niepodległość umysłu”. Samorząd Uczniowski aktywnie włączył się w obchody TKJ, a nad całością pieczę sprawowała p. Anna Bimek – nauczycielka języka polskiego.

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole w ramach TYGODNIA KULTURY JĘZYKA odbyły się zajęcia poświęcone przeciwdziałaniu wulgaryzmom oraz rozwijaniu wrażliwości na piękno języka ojczystego. Celem podjętych działań było ukazanie negatywnych skutków używania wulgaryzmów oraz uświadomienie uczniom konieczności ich unikania. Przygotowane i przedstawione przez gimnazjalistów prezentacje pokazały potrzebę dbania o nasz język ojczysty, przypomniały definicję wulgaryzmu oraz przepisy Kodeksu Karnego, które regulują kwestie używania niewłaściwego słownictwa w miejscach publicznych. Prezentujący starali się udowodnić, że sposób wypowiadania się i kultura osobista wpływają na wizerunek człowieka, sposób postrzegania go przez otoczenie, a pośrednio również na jego życie. Opłaci się być kulturalnym i mówić ładnie, bo „jak Was słyszą, tak Was piszą”- podkreślali. Uczniowie zrozumieli, że osoby nadużywające wulgaryzmów są źle postrzegane przez otoczenie. Liczymy na to, że podjęte działania wpłyną pozytywnie na sposób wypowiadania się młodzieży w naszej szkole.

Jednym z wielu działań podjętych w trakcie TYGODNIA KULTURY JĘZYKA było zapoznanie czytelników ceniących sobie wartościowe powieści z pogranicza fantastyki naukowej z powieścią „451° Fahrenheita” Raya Bradbury’ego. Uczniowie mieli okazję poznać niesamowicie emocjonalną dystopię amerykańskiego pisarza, który wyprzedził epokę, w której przyszło mu żyć i przewidział intelektualny rozpad naszego społeczeństwa. Może jeszcze nie jest tak strasznie, jak opisywał to Bradbury, ale stylem życia, zamiłowaniem do technologii oraz niezbyt częstym czytaniem książek (w przypadku niektórych) niebezpiecznie się do tej wizji zbliżamy. Uczniowie klas trzecich po przeczytaniu fragmentów tej niezwykłej powieści postanowili podzielić się swoimi wrażeniami oraz podjęli rozważania na temat tego, którą z książek postanowiliby ocalić, gdyby przyszło im żyć w świecie opisywanym na kartach „451° Fahrenheita”. Przez cały tydzień uczniowie oraz nauczyciele mogli również wpisywać na tablicy Samorządu Uczniowskiego tytuły swoich ulubionych książek.

Frazeologizmy bywają intrygujące i mogą ubarwić każdą wypowiedź. Umiejętność ich rozpoznawania mieliśmy okazję sprawdzić w Międzyklasowym Konkursie Frazeologicznym JĘZYKOWY ZAWRÓT GŁOWY, którym zakończyliśmy TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA. W jego programie znalazły się atrakcyjne konkurencje, których głównym celem było zachęcenie uczestników do pogłębiania wiedzy o języku polskim oraz kulturze i tradycji naszego kraju. Zadaniem uczniów w poszczególnych etapach zabawy było odgadnięcie hasła przedstawianego gestami (pantomima) lub rysunkami (elementy rebusu) oraz słownie przez członków drużyny. Poza tym rywalizujące grupy musiały rozszyfrować zapisane za pomocą kryptogramów frazeologizmy i wyjaśnić ich znaczenie. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Zadaniem podjętych działań było przede wszystkim zachęcanie młodzieży do obcowania ze słowem pisanym i tradycjami literackimi na co dzień, a rywalizacja miała zmobilizować uczniów, biorących w nich udział do podjęcia tego trudu.