Dokumenty szkolne

Wszystkie pliki na naszej stronie zamieszczamy w formacie PDF lub xlsx.
Jeśli masz problem z otworzeniem pliku zainstaluj aktualną wersję czytnika plików PDF ze strony producenta oraz Excel Viewer z Centrum pobierania Microsoft.

Dokumenty wewnątrzszkolne

Statut Publicznego Gimnazjum nr 3 w Ostrowcu Św. (aktualizacja 20.10.2016)
Szkolny program wychowawczy i profilaktyki na lata 2015-2018 (aktualizacja 04.09.2015)
Regulamin organizowania wycieczek szkolnych
Regulamin Funduszu Świadczeń Socjalnych w Publicznym Gimnazjum nr 3

Plany zajęć uczniów i nauczycieli

Plan – nauczyciele (aktualizacja 1.03.2017)
Plan – uczniowie (aktualizacja 1.03.2017)
Plan – sale (aktualizacja 1.03.2017)

Podręczniki szkolne

Wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017

Inne