Dokumenty szkolne

Wszystkie pliki na naszej stronie zamieszczamy w formacie PDF lub xlsx.
Jeśli masz problem z otworzeniem pliku zainstaluj aktualną wersję czytnika plików PDF ze strony producenta oraz Excel Viewer z Centrum pobierania Microsoft.

Dokumenty wewnątrzszkolne

Statut Publicznego Gimnazjum nr 3 w Ostrowcu Św. (aktualizacja 20.10.2016)
Szkolny program wychowawczy i profilaktyki na lata 2015-2018 (aktualizacja 04.09.2015)
Regulamin organizowania wycieczek szkolnych
Regulamin Funduszu Świadczeń Socjalnych w Publicznym Gimnazjum nr 3
Aneks do Regulaminu ZFŚS z dnia 01.04.2016
Harmonogram konkursów w roku szkolnym 2017-2018
Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych
Kalendarz 2018-2019
Skład osobowy zespołów w roku szkolnym 2018
ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE

Plany zajęć uczniów i nauczycieli

Plan oddziały 2.02.2019
Plan – nauczyciele 2.02.2019

Zajęcia pozalekcyjne

Inne