Olimpijczycy PG3

szydlowska

Aleksandra Szydłowska

Ola uczęszcza do klasy IIg naszego gimnazjum. Jest wzorową uczennicą, wszechstronnie uzdolnioną, co potwierdzają uzyskiwane przez nią z wielu przedmiotów oceny bardzo dobre i celujące. Cechuje ją sumienność, zdyscyplinowanie, pracowitość i systematyczność. Chętnie bierze udział w różnego rodzaju konkursach, przedstawieniach oraz działaniach na rzecz szkoły. Jest aktywnym członkiem Samorządu Uczniowskiego i wzorowo pełni funkcję przewodniczącej klasy. W ubiegłym roku szkolnym otrzymała stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce. Jest otwarta i służy pomocą innym. Jest uczennicą uzdolnioną językowo. Wyróżnia się twórczym podejściem do zagadnień i problemów językowych. Do każdej lekcji jest solidnie przygotowana, rozwiązuje zadania domowe o podwyższonym stopniu trudności. Chętnie zdobywa wiedzę i rozwija umiejętności uczęszczając na dodatkowe zajęcia koła języka niemieckiego, które odbywają się w naszej szkole w ramach programu nowatorskiego „Zu Besuch in den deutschsprachigen Länder”. Wyjazdy do Niemiec stworzyły jej dodatkową możliwość doskonalenia umiejętności językowych. Uwieńczeniem jej pracy i zdolności jest zakwalifikowanie się w tym roku szkolnym do II etapu VI Konkursu Języka Niemieckiego.

szczypciak

Agnieszka Szczypciak

Agnieszka jest uczennicą klasy II g naszej szkoły. Jest osobą zdolną, bardzo pracowitą i ambitną. Bierze udział w konkursach i przedstawieniach organizowanych przez naszą placówkę. W ubiegłym roku szkolnym otrzymała stypendium naukowe. Agnieszka jest otwarta na nowe pomysły i chętna do pracy. Wzorowo wywiązuje się z powierzonych obowiązków. Posiada zdolności językowe. Zainteresowania językowe rozwijała już w szkole podstawowej. Brała udział w konkursie Języka Niemieckiego „Der, die, das Kenner”, zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego i uzyskała wyróżnienie. Do każdej lekcji jest bardzo dobrze przygotowana i rozwiązuje zadania o wyższym stopniu trudności. Stara się poszerzać swoją wiedzę i umiejętności uczęszczając na dodatkowe zajęcia koła języka niemieckiego, które odbywają się w naszej szkole w ramach programu nowatorskiego „Zu Besuch in den deutschsprachigen Länder”. W tym roku szkolnym brała udział w VI Konkursie Języka Niemieckiego i zakwalifikowała się do II etapu.

Benita Cichońska

Benita jest uczennicą klasy IIa naszego gimnazjum. Jest osobą cichą i skromną, jak również pracowitą, sumienną i obowiązkową. Jest uzdolniona językowo. Bardzo szybko przyswaja wiadomości i umiejętności z zakresu języka niemieckiego. Do każdej lekcji jest starannie przygotowana, rozwiązuje ćwiczenia o podwyższonym stopniu trudności. Wyróżnia się twórczym podejściem do zagadnień i problemów językowych. Osiąga bardzo wysokie wyniki z języka niemieckiego. Szybko uczy się słówek i zwrotów językowych oraz zasad gramatyki i potrafi wykorzystać je w praktyce. Zawsze sumiennie realizuje zadania, które ma wykonać. Bierze również udział w życiu społecznym szkoły jako aktywny członek Samorządu Uczniowskiego. Przygotowując się do lekcji wykazuje się umiejętnością wyszukiwania informacji z dostępnych źródeł, m.in. internetowych. Zainteresowania językowe rozwija i pogłębia poprzez samodzielną pracę w domu oraz udział w zajęciach koła języka niemieckiego. Dzięki posiadanej wiedzy, zdolnościom językowym i pracowitości zakwalifikowała się w bieżącym roku szkolnym do II etapu Konkursu Języka Niemieckiego.

Iwona Siwiec

Uczęszcza do klasy 3a. Zakwalifikowała się do etapu rejonowego konkursu języka niemieckiego. Iwona jest uczennicą uzdolnioną lingwistycznie.Jest aktywna na lekcjach, zawsze bardzo dobrze przygotowana do zajęć. Samodzielnie poszerza także swoją wiedzę w zakresie języka niemieckiego.

Dorota Skrzypczak

Uczennica klasy IIIe – zakwalifikowała się do II etapu Konkursu Języka Angielskiego. Dorota jest uczennicą o wysokim poziomie uzdolnień oraz wykazuje wielostronne zainteresowania. Od pierwszej klasy uzyskuje bardzo dobre wyniki w nauce. Jest wytrwała w swych dążeniach, samodzielna, ma poczucie własnej wartości, wyróżnia się wytrwałością, oryginalnością i twórczym podejściem w rozwiązywaniu stawianych przed nią zadań. Jej wysoka Kultura osobista, skromność i otwartość sprawia, że koleżanki i koledzy w szkole obdarzają ją sympatią. Uczennica ma wiele osiągnięć w nauce języka angielskiego. Zasób słownictwa, wiedza gramatyczna oraz znajomość funkcji językowych pozwala uczennicy na swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie na poziomie zaawansowania językowego A2+. W klasie I zdobyła III miejsce w konkursie międzygimnazjalnym „Christmas In Great Britain”, w klasie II uzyskała III miejsce w międzygimnazjalnym konkursie „A taste for British Culture”. Dorota może pochwalić się bardzo dobrymi wynikami w konkursach języka angielskiego na etapach gminnym i rejonowym. W roku szkolnym 2007/2008 ponownie zakwalifikowała się do II etapu Konkursu Języka Angielskiego.

kilianski

Jędrzej Kiljański

Uczeń klasy 3d zakwalifikował się do II etapu Konkursu Języka Polskiego. Jest on uczniem wszechstronnie uzdolnionym, wykazuje wielostronne zainteresowania. Osiąga bardzo dobre i celujące oceny z przedmiotów objętych programem nauczania w gimnazjum. Cechuje go sumienność, pracowitość i systematyczność. Wytrwale dąży do obranego celu. Jest samodzielny, ma poczucie własnej wartości. Oryginalnie i twórczo podejmuje działania w rozwiązywaniu stawianych przed nim zadań. Ponadto charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą. Do każdej lekcji j.polskiego jest bardzo starannie przygotowany. Wykazuje się umiejętnością wyszukiwania informacji z różnych źródeł. Zainteresowania językiem polskim rozwija i pogłębia poprzez samodzielną pracę w domu. W roku szkolnym 2007/2008, dzięki posiadanej wiedzy i zdolnościom zakwalifikował się do II etapu Konkursu Języka Polskiego.

nizalek

Sandra Niziałek

Jest uczennicą klasy III b Publicznego Gimnazjum nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Cechuje ją duża inteligencja, błyskotliwość umysłu, sumienność i zdyscyplinowanie. W klasie pierwszej i drugiej wzorowo pełniła funkcję przewodniczącej klasy. W nauce osiąga bardzo dobre wyniki: w klasie pierwszej średnia ocen 5,23, w klasie drugiej – 5,25. Brała udział w konkursach matematycznych, fizycznym i plastycznym. W bieżącym roku szkolnym zakwalifikowała się do eliminacji finałowych konkursu „Gimnazjalny Mistrz Rachunków”. Jej pasje to język włoski i japońska manga. Swoja przyszłość chciałaby związać z nauką przedmiotów ścisłych: matematyki i fizyki.

Paulina Jackowska

Nazywam się Paulina Jackowska. Mam 15 lat. Jestem uczennicą klasy III g . Każdy, kto mnie zna wie doskonale, że moją największą pasją jest biologia. Staram się poświęcać jak najwięcej czasu na rozwijanie moich zainteresowań. Właśnie dlatego uczestniczę w zajęciach koła biologicznego, a aktualnie przygotowuję się do finału Konkursu Biologicznego. Mam również zdolności językowe. Szczególną przyjemność sprawia mi nauka języka angielskiego. Interesuję się modą, muzyką, sportem. W wolnym czasie, poza zgłębianiem tajemnic biologii, lubię czytać książki, układać puzzle, jeździć na rowerze, na łyżwach i oczywiście jak każda dziewczyna robić zakupy.