Kalendarium

Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, działając na podstawie § 5.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2010r. Nr 186 poz. 1245) informuje, że po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego i Rady Pedagogicznej, dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016 będą dni:

– 21 grudnia 2015r. (poniedziałek)
– 22 grudnia 2015r. (wtorek)
– 18, 19, 20 kwietnia 2016r. (egzaminy gimnazjalne – dni wolne dla uczniów klas I i II)
– 02 maja 2016r. (poniedziałek)
– 27 maja 2016r. (piątek)

Jednocześnie informuję, że w czasie planowanych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych istnieje możliwość udziału uczniów w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych organizowanych na terenie szkoły.

 

Wydarzenie Data
Rozpoczęcie roku szkolnego 01 września 2015r.
Rada: Plan nadzoru pedagogicznego. 15 września 2015r.
Spotkanie z rodzicami 17 września 2015r.
DEN. Rada:Zmiany prawa oświatowego od 01.09.2015r. Wybór ubezpieczyciela dla nauczycieli. 14 października 2015r.
Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada 2015r.
Spotkanie z rodzicami. 12 listopada 2015r.
Rada:Dlaczego uczniowie sięgają po substancje psychoaktywne? 19 listopada 2015r.
Poinformowanie uczniów i rodziców o planowanych ocenach niedostatecznych 09 grudnia 2015r.
Dzień Otwarty dla rodziców. 10 grudnia 2015r.
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21-22 grudnia 2015r.
Ferie świąteczne 23-31 grudnia 2015r.
Nowy Rok 01 stycznia 2016r.
Wystawienie ocen za I półrocze(zablokowanie Librusa) 05 stycznia 2016r.
Święto Trzech Króli 06 stycznia 2016r.
Rada klasyfikacyjna 12 stycznia 2016r.
Rada plenarna. 14 stycznia 2016r.
Ferie zimowe 18-31 stycznia 2016r.
Dyskoteka 03 lutego 2016r.
Wywiadówki półroczne. 04 lutego 2016r.
Rada: Odpowiedzialność prawna nauczyciela. 25 lutego 2016r.
Rada:Przemoc i agresja w szkole – jak skutecznie działać. 10 marca 2016r.
Ferie świąteczne 24-29 marca 2016r.
Spotkanie z rodzicami. 07 kwietnia 2016r.
Przygotowanie sal do egzaminu. 15 kwietnia 2016r.
Egzamin gimnazjalny. 18-20 kwietnia 2016r.
Święto Pracy 01 maja 2016r.
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 02 maja 2016r.
Święto Narodowe 03 maja 2016r.
Poinformowanie uczniów i rodziców o planowanych ocenach niedostatecznych 16 maja 2016r.
Dzień Otwarty dla rodziców. Rada:Współpraca z „trudnymi” rodzicami. 17 maja 2016r.
Boże Ciało 26 maja 2016r.
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 27 maja 2016r.
Wystawienie ocen rocznych (zablokowanie Librusa). 09 czerwca 2016r.
Rada klasyfikacyjna. 16 czerwca 2016r.
Rada plenarna. 20 czerwca 2016r.
Zakończenie roku szkolnego 24 czerwca 2016r.