Rada rodziców

Skład Rady Rodziców przy Publicznym Gimnazjum nr 3 w roku szkolnym 2014/2015


Przewodniczący:
 Ewelina Majewska
Z-ca przewodniczącego: Anita Lisowska
Sekretarz: Paweł Suliga
Skarbnik: Luiza Bugajska
Członek: Urszula Janus